KOKUSAL PAZARLAMA

Araştırmalar, hedeflenen çok amaçlı kokuların satın alma kararını olumlu şekilde etkilediğini göstermektedir.

"Halkın %84'ü, kokulu bir yerde iken ürünleri satınalma veya beğenme olasılığının daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Aynı ankete göre, katılımcıların birçoğu, ürün için %10-%15 daha yüksek bir fiyat öder."
Read More
PHILIP KOTLER & Lindstrom Martin. "Marka Duygusu, Dokunma, Tat, Koku, Görme ve Ses ile Güçlü Markalar Oluşturun", New York, NY, Simon ve Schuster, 2005.
"Ortamdaki hoş koku tüketicileri pozitif olarak etkiler, içeriye girmeyi, ürün satınalmayı ve içeride daha fazla kalmayı sağlar."
Read More
Spangenberg, E.R., Crowley, A.E., Henderson, P.W., "Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors?", JOURNAL OF MARKETING, Vol. 50, 1996, pp. 67-80.
WhatsApp chat